Irak

and it soon became apparent that as to weapons of mass destruction there were none.het laatste woord is verdomd een hoerenjonghet zat eerst zwart geregeld in een enfiladevan trance en tractot het hoetel foeterendde uitgang miste en merdewit te kijk kwam kappenen naar de letterzetterhel